मुंगी

४:१७ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

पहिली मुंगी जाते, आणि केक खायला चालू करते.

ते पाहून दुसरी मुंगी पण जाते व केक खाते.

पण तिसरी मुंगी, जाऊन केक खात नाही,
...
का???
?
?
?
कारण, ती म्हणते, "शी, केक ला मुंग्या लागल्यात...!"

0 टिप्पणी(ण्या):