Header Ads

 • Latest

  प्राणीसंग्राहलय


  शाळेतली मुलं प्राणीसंग्राहलयात
  गेली:
  इंग्रजी शाळेतली मुलं: Wow! Look at that monkey,
  he's so cute!!
  :
  ... ...:
  :
  :
  :
  :
  :

  मराठी शाळेतली पोरं: ते बघ रम्या तुझा बाप
  कसा झोपलाय!!....:D

  कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad