रुपयाला गुलाब

५:१८ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


गेलो होतो gf चा घरी गुलाबाचा फुल घेऊन
.
.
.
.
... .
.
दरवजावर तिची आई आली.
मग मी म्हणालो
.
.

काकु रुपयाला गुलाब घ्याल का......♥
See More

0 टिप्पणी(ण्या):