भिकारी

४:५९ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

पहिला भिकारी : काल मला १०० रुपये भिक मिळाली,त्य ात मी मस्त ५ STAR हॉटेलात जेवून आलो..
दुसरा भिकारी : ह्या १०० रुपयात जेवण शक्यच नाही..
पहिला भिकारी : मी मस्त आत गेलो..भरपे ट जेवलो...न बिल झाले ५०००..तर त्यांनी पोलिसांना बोलावले..
......
दुसरा भिकारी: च्यायला मग काय झाले ?
पहिला भिकारी : काही नाही हॉटेल बाहेर येताच मी पोलिसांना १०० रुपये दिले आणि म्हटलं..घ् या प्रकरण मिटवून

0 टिप्पणी(ण्या):