रजनी चा आजोबा -

४:५६ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

रजनी चा आजोबा -
एकदा एक झेरॉक्स वाला मकरंद अनांसपुरेँचा फोटो झेरॉक्स मशिनमधे टाकतो .
.
.
.
.
आउटपुट मधे त्याला दोन झेरॉक्स मशिन भेटतात :-

0 टिप्पणी(ण्या):