गाढव

५:०० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


एकदा एक गाढव २ फुटाच्या दोरीला बांधलेले असते...!!!

आणि त्याला ६ फुटावरचे गावात खायचे असते,
मग सांगा बरे तो कसे ते खाईल...???
.
... .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मानली ना हार...!!!

त्या गाढवानी पण अशीच हार मानलेली....!!

0 टिप्पणी(ण्या):