सलवार

११:२१ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


दारुडा : जर माझ्या हातात देश चालवायला दिला तर
मी ह्या देशाचे भविष्य बदलून टाकेन ..............
.
.
.
... .
.
.
.
बायको : अये नालायक.....पहिली तुझी pant बदल....
सकाळपासून माझी सलवार घालूनच फिरत आहे................

0 टिप्पणी(ण्या):