मा...................चीस

१०:५९ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


अमिताभ : आज माझ्याकडे सगळं काही आहे.
रॉकेट आहे,
भुईचक्र आहे,
बॉम्ब आहे,
फुलबाज्यापण आहेत.
... ... तुझ्याकडे काय आहे, ह्यँ?

शशी कपूर : माझ्याकडे
मा...................चीस आहे 

0 टिप्पणी(ण्या):