.

१०:१६ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


नवरा TV वर Cricket match बघत असतो, तेवढ्यात बायको नवी साडी घालून दाखवायला येते आणि विचारते,
मी कशी दिसतेय ह्या साडीत? नवरा तेवढ्यात टाळ्या वाजवत मोठ्याने ओरडतो
.
.
.
... .
.
.
.
.
.
छक्का..!

0 टिप्पणी(ण्या):