Radio मिरची

१०:२२ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments


झंप्या Radio मिरचीला फोन करून सांगतो,

मला मेहता नावाच्या माणसाचे पाकीट सापडले आहे आणि त्यात १५,००० रुपये मिळाले आहेत

RJ झम्प्याला विचारतो,"तुम्हाला ते परत करायचे आहे का ?"
... ...
झंप्या म्हणतो," नाही रे वेड्या, मला त्या मेहताला एक sad song डेडीकेट करायचा आहे ...
.
.
.

.
ऐसा क्या गुन्हा किया. जो लुट गये हान लुट गये "
See More

0 टिप्पणी(ण्या):