मावू मावू मावू मावू ...

३:२० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

एका रिक्षात १०-१५ मांजरी बसतात 
रिक्षावाला म्हणतो - तुम्ही एवढ्या सगळ्या कशा काय मावणार ?
.
.
.
.
.

मांजरी म्हणतात - मावू मावू मावू मावू .....

0 टिप्पणी(ण्या):