Header Ads

 • Latest

  सुरेखाबाई

  जनगणने साठी प्रगणक घरी आल्यावर सुरेखाबाईंनी सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली पण स्वत:चे वय काही केल्या सांगेनात.
  तेंव्हा प्रगणक म्हणाला," अहो बाई असे काय करता. तुम्हाला तुमचे वय सांगावेच लागेल."

  सुरेखाबाई," त्या शेजारच्या कावळे बाईनी आपले वय सांगीतले का ?"

  प्रगणक," होय."

  सुरेखाबाई,"तर लिहून टाका ना तेवढेच."

  आणि प्रगणकाने सुरेखाबाईंचे वय लिहीले "कावळ्या ईतके "

  कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad