Header Ads

 • Latest

  पेट्रोल

  एक स्कूटरचालक रस्त्याने चालला होता.
  त्याला एक भली मोठी, अवाढव्य अशी बाई आडवी आली. पुढचा रस्ताच दिसेना.
  तो घाबरला न मग काय दिली एक जोरदार टक्कर.
  बाई : काय रे मुडदया, तुला समोरून चाललेली माणसं दिसत नाहीत काय?
  स्कूटरचालक : माफ करा बाई. पण काय आहे की पेट्रोल फारच महाग झालंय ना त्यामुळे तुम्हाला एवढा मोठा गोल वळसा घालून जाणं मला परवडलं नसतं..:P

  कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad