लाईफ पार्टनर

११:०२ म.पू. Kedar Bhope 0 Comments

मुलगा :- लाईफ पार्टनर बद्दल काय अपेक्षा आहेत तुझ्या??
मुलगी :- त्याचा मस्त बंगला असावा...
मुलगा :- बर....
मुलगी :- बँक मध्ये खूप पैसे असावेत....
मुलगा :- बर.....
मुलगी :- त्याची चार चाकी गाडी असावी....
मुलगा :- बर...
मुलगी :- तो एकटा असावा.... म्हणजे आई, वडील, भाऊ,बहिण नसावा....
मुलगा :- अजून काही म्याडम...
मुलगी :- मुख्य म्हणजे तो समजूतदार असावा....
मुलगा :- तो समजूतदार असेल, तर तुझ्याशी लग्न का करेल भिकमांगे... :p

0 टिप्पणी(ण्या):