अंधाधुंद फायरिंग

२:४७ म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

ऐक आंधळा माणूस पोलिस मध्ये भरती होण्यासाठी जातो
पोलिस म्हणतात तुझा आम्हाला काय उपयोग
आंधळा सांगतो ………. ………. ………. .
:
:
… :
:
:
:
:
... :
:
:
:
:
उपयोग आहे ना
अंधाधुंद फायरिंग साठी ..

0 टिप्पणी(ण्या):