पेट्रोल

२:५० म.उ. Kedar Bhope 0 Comments

आता कोणी दारू पिऊन गडू नाही चालवू शकत
.
.
.
कारण दारू पिली तर पेट्रोल भरण्यासाठी पैसे नाही उरणार
.
.
.
आणि पेट्रोल भरल तर पिण्यासाठी

0 टिप्पणी(ण्या):