Header Ads

 • Latest

  विमा

  ध्यरात्री एक चोर गेट मधून घरात शिरतो.

  बायकोला गेट वाजल्याची ऐकू येते व चोर आत आल्याची चाहूल लागते.

  ती नवर्‍याला हलवून हलवूनजागं करण्याचा प्रयत्न करते.

  ... बायको : अहो, उठा ना. तो बघा तिकडे कारजवळ चोर उभा आहे. पकडा त्याला. तो पेट्रोल चोरून नेईल.

  नवरा : अगं पण त्याच्याकडे एखादं हत्यार वगैरे असलं तर जीव घेईल ना तो माझा.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  बायको : मग काय??? अहो, तुमचा विमा तरी आहे, पण पेट्रोल चा विमा नाहीये, समजलं का? :D :D

  कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad